Enige actualiteit

De actualiteit maakt voorlopig direct contact erg moeilijk.
Daarom wijzen wij hier op de geweldige mogelijkheden van Zoom video-communicatie.

Deze actualiteitspagina richt zich verder vooral op kwetsbaarheden die ons opvallen.
Die hebben zeker te maken met ons eigen gedrag,
maar duidelijk ook met besturingssystemen die niet of onvoldoende geupdate worden.

Zo ben je bijvoorbeeld kwetsbaar bij gebruik van Windows 7, Android, Whatsapp en ook Facebook.